SV IIR sa prezentuje v Trondheime

10.5.2022,

Slovenská republika sa stala členom IIR na základe uznesenia vlády SR č. 958 z 15. decembra 2009. IIR - International Institute for Refrigeration so sídlom v Paríži, je jediná medzinárodná organizácia zahrňujúca všetky odvetia chladenia v chladiacej reťazi, v klimatizácii, kryogenike, tepelných čerpadlách a rekuperácii tepla. Zabezpečuje rozširovanie informácií, prispieva ku intenzifikácii vedeckého výskumu, technických inovácií pre udržateľný vývoj chladenia v prospech ľudstva. Cieľom je presadiť postupy, zmeny technológie, ktoré pomôžu svetu zmierniť hrozbu klimatických zmien, nedostatku kvalitných potravín, nízkej kvality vnútorného vzduchu a podobne. Slovensko voči IIR reprezentuje Slovenský výbor pre spolupráci s IIR (SV IIR). Svoju prácu vo vzťahu ku znižovaniu potreby chladív s vysokým skleníkovým potenciálom prezentuje aj pre spoluprácu na tohto ročnej IIR konferencii Gustava Lorentzena v Trondheime.

Kategórie dokumentu