Popis vstupov do štatistiky podľa požiadaviek Ministerstva hospodárstva a Štatistického úradu SR

30.12.2018, SZ CHKT

Kategórie dokumentu