EMBRACO PRINÁŠA KOMPLEXNÉ, INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE KOMERČNÉ CHLADENIE

10.10.2018, Bruna Nicolao, preklad Anton Oberhauser

Globálna spoločnosť na výstave Chillventa predstavuje rozšírené portfólio produktov pre maloobchodné prevádzky, chladenie potravín a špeciálne aplikácie

 

 

Od 16. do 18. októbra 2018 sa Embraco zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu Chillventav nemeckom Norimbergu. Plánuje tu potvrdiť pozíciu jedného z najväčších hráčov na trhu v segmente chladenia, ktorý zároveň zvyšuje kvalitu života ľudí prostredníctvom inovatívnych riešení. Popri širokej škále ponúkaných technológií Embraco predstaví svoje komplexné, rozšírené portfólio produktov vhodných na použitie v úplne nových aplikáciách pre supermarkety, reštaurácie a bary, ako aj v nápojových vitrínach či mraziacich boxoch.

 

 

Embraco je vo svojom segmente globálnym špecialistom. V biznise razí prístup, ktorý sa oproti predošlému zameraniu na produkty dnes sústreďuje na samotné riešenia. „Za ostatné roky sa Embraco díva na inovácie z nadhľadu tým, že rozumie nárokom a potrebám svojich zákazníkov. Na základe toho vyvíja technológie. Spoločnosť je tak schopná poskytnúť úplnú platformu, ktorá spája kompresory, služby a riešenia poskytujúce vysoký výkon a kvalitu,”potvrdzuje prezident korporácie Embraco Luis Felipe Dau.

 

 

Vo výstavnom stánku v Hale / 7-114 firma predstaví portfólio pre segment Komerčného chladenia a segment Distribúcia a Servisný trh v štyroch produktových skupinách:

 

1. Maloobchodné predajne potravín:riešenia pre aplikácie v supermarketoch a miestnych predajniach – samostatné mraziace boxy, chladiace ostrovy, chladiace miestnosti atď.

Plug n’ CoolNOVÉ| Silent Unit NOVÉ | FMF line-up - FMFD NOVÉ

 

 

2. Stravovacie služby:aplikácie pre reštaurácie a bary, pekárne a zariadenia pre profesionálne kuchyne, zásobníky ľadu a chladiace miestnosti.

 Sliding Unit NOVÉ | NTX line-up NOVÉ| EMC 

 

 

3. Predajcovia:riešenia pre vyhľadávané vitríny na značkové nápoje a skrinky na zmrzliny.

EMX NOVÝ model| FMF line-up | FMX

 

 

4. Komplexné portfólio:predstavenie nových výrobkov vrátane tých z rozšíreného portfólia, napr. NJX (nový 2hp jednopiestový kompresor),kompresor Scroll a kompletné riešenia s využitím prírodných chladív a prechodných alternatív.

NJX line-up NOVÉ| Scroll – úplné portfólio | všetky Embraco platformy

 

 

Okrem toho Embraco ponúkne tréningové stretnutie so špecialistom na chladiarenský trh. Gilmar Pirovano, senior manažér predaja pre Európu, má za sebou 30 rokov skúseností. Jeho prezentácia sa zameria na Plug n’ Cool ako na komplexné riešenie pre obchodné reťazce, ktoré znižuje spotrebu energie až o 32 %. Prednáška a workshop “Plug n’ Cool - A new concept in refrigeration” sa uskutoční na Chillvente (Hala 7A, stánok 7A-618), v utorok 16. októbra od  13:40 do 14:00. Kliknite sema zaregistrujte svoju účasť.

 

 

Priekopník vo využívaní prírodných chladív

 

 

Embraco už vyše 20 rokov využíva vo svojich kompresoroch pre komerčné a domáce chladenie prírodné chladivá ako alternatívu pri znižovaní nepriaznivých účinkov tzv. skleníkového efektu na ozónovú vrstvu – zároveň so zvyšovaním energetickej účinnosti výrobkov. „Jedným z cieľov spoločnosti je ponúkanie najlepších riešení pre chladenie a vzdelávanie účastníkov trhu o ich používaní. Na Chillvente predstavíme naše kompletné portfólio s prírodnými chladivami a zároveň alternatívne riešenia pre zákazníkov, ktorých migrácia na uhľovodíkové chladivá ešte len čaká,” pripomína globálny riaditeľ pre predaj, Daniel Campos.

 

Embraco s inováciami vo svojej DNA každoročne investuje 3-4 % čistého zisku do výskumu a vývoja. „Neustále sa snažíme tvoriť najnovátorskejšie chladiace technológie, ktoré by ľuďom uľahčili život. Veľtrh Chillventa je príležitosťou ukázať naše globálne skúsenosti s riešeniami, ktoré obsahujú prírodné chladivá. Zdieľame to, čo sme sa naučili pri pretváraní nášho priemyslu smerom k trvalo udržateľným a účinným výrobkom,” dodáva D. Campos.

 

 

O Embracu

Embraco je globálna spoločnosť, ktorá zvyšuje kvalitu života prostredníctvom inovatívnych chladiacich riešení. So siedmimi výrobnými závodmi (z toho jedným v Spišskej Novej Vsi), troma obchodnými kanceláriami a globálnym centrom zdieľaných služieb v Košiciach je držiteľom približne 1 200 patentov a je prítomná vo vyše 80 krajinách. Prináša technológie, ktoré sa vyznačujú vysokým výkonom pri úspore energie. Poskytuje chladiace riešenia pre domácnosť, komerčný sektor od maloobchodu až po medicínske aplikácie, ako i pre servisný trh. Prostredníctvom partnerstiev so startupmi a poskytovateľmi digitálnych služieb dodáva pridanú hodnotu a inteligentné riešenia. Ďalšie informácie nájdete na www.embraco.com a www.embraco.sk

 

 

KONTAKTY
Brazília: Bruna Nicolao |+55 47999278722

bruna.p.nicolao@embraco.com

 

Slovensko: Anton Oberhauser |+421 497971

bruna.p.nicolao@embraco.com