Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie - Výhľad chladív - 2018

24.9.2018, Marek Zgliczynski, Embraco

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie

Výhľad chladív - 2018

 

Uhľovodíky (izobután-R600a a propán-R290) predstavujú najlepšie, dlhodobé riešenie pre ľahké komerčné aplikácie v nízkom aj strednom tlaku. Ďalšie budúce očakávané zmeny právnych predpisov odstránia časť existujúcich blokov na ceste súvisiacich s obmedzeniami náplní.

 

Po postupnom vyraďovaní R404A počas prechodného obdobia pred rokom 2022, na základe predbežného testovania, spoločnosť Embraco nemôže považovať R407F, R407A, R407H za náhradné chladiace médium pre systémy používajúce kompresory Embraco R404A. Použitie vyššie uvedených chladív môže vyžadovať systémové zmeny, ako je zníženie teploty kondenzácie systému (väčší kondenzátor, lepšie vetranie) alebo zníženie teploty vracajúceho sa plynu, aby sa dosiahol podobný tepelný profil ako u chladiva R404A. Aby bola zachovaná záruka spoločnosti Embraco, musí byť konečná aplikácia pre každý prípad schválená tímom technickej podpory spoločnosti Embraco. Malo by sa zabrániť najmä používaniu v systémoch pracujúcich za podmienok vysokého kompresného pomeru.

 

Alternatívne chladivá R404Ado roku 2022 odporúčané spoločnosťou Embraco sú:

(1)R452A: alternatívne chladivo pre modely LBP a MBP

(2)R449A: Môže byť použité na sérii NEU/NT/NJ Embraco MBP R404A v obmedzenom rozsahu pracovných podmienok. Pre ostatné série kompresorov je však stále povinné, aby Technická podpora schvaľovala každý jednotlivý prípad.

(3)R448A: Môže to byť aj alternatíva k R404A v MBP, avšak ešte stále podlieha testu spoločnosti Embraco, bez konečných záverov. Pozícia spoločnosti Embraco ohľadom tohto chladiva sa oznámi v neskoršom vyhlásení.

 

Alternatívne chladivá R134aR513A a R450A sú schválené ako prijateľné pre prechodné obdobie v špecifických sériách Embraco R134a. 

R1234yf je tiež prijateľnou alternatívou pre R134a aj z dlhodobého hľadiska, ale môže byť použité len so špeciálne vyvinutými modelmi kompresorov kvôli jeho horľavosti. 

 

Legenda:

Chladivá schválené spoločnosťou Embraco

Prosím kontaktujte technickú podporu

Prebieha hodnotenie

*rozličné rozmiestnenie

**iba obmedzený rozsah pracovných podmienok NEU/NT/NJ

***iba produkty NE/NT/NJ (pre škálu EM/FF prosím kontaktujte technickú podporu)

 

Kategórie dokumentu