Návrh záznamu z 57. zasadnutia Slovenského výboru pre spoluprácu s IIR (SV IIR)

17.9.2017, SZ CHKT