Pracovná skupina číslo 4 TC182 CEN, Budapešť - Bratislava

1.8.2008, Peter Tomlein

Miestom stretnutia bola tento krát 10-11. júla Budapešť a garantom Attila Zoltán riaditeľ HKVZs. Pracovná skupina už sa v podstate zameriava na spresnenie požadovaných znalostí, zručností pre certifikáciu celkom 13 kompetencií definovaných podľa EN 378-1. Pre každú oblasť certifikovaných znalostí, zručností používa štyri úrovne poznania s rozlíšením, či ide o certifikáciu znalosí alebo zručností:

  1. Základné porozumenie problematiky (BA – basic appreciation)
  2. Znalosti o pracovnej náročnosti (WK – working knowledge)
  3. Schopnosť vykonávať pracovné úkony (FO – fully operational)
  4. Schopnosť vytvárať inovatívne riešenia (LE - Leading edge)

Týmto spôsobom sú popísané v jednotlivých tabuľkách v siedmych oblastiach – potrubia, chladivá, kompresory, výmenníky, komponenty, tlakové okruhy a zariadenia, odber, recyklácia chladiva, komunikácia so zákazníkom podľa nasledujúcej tabuľky.

Norma teda bude mať úplne inú podobu, než ako jej predchodkyňa, ktorá bola zverejnená v roku 2001 a zadefinovala tri kategórie odbornej spôsobilosti tak, že jasne oddelila tých, ktorí môžu vniknúť do chladiaceho okruhu od tých, ktorí nemôžu. Ponúkla tiež vyššie vzdelanie tým šikovnejším. Vôbec sa nezaoberala, konštruktérmi, montážnymi pracovníkmi, inšpektormi a podobne.

Zľava tajomník pracovnej skupiny Bart Van Cleef (NL), organizátor Attila Zoltán (Hu) a predseda Jan Reimers (Nl)

Pracovná skupina v tomto štádiu už poskytne normu na širšiu diskusiu. Na nasledujúcom zasadnutí v Bratislave 13-14 novembra by sa už mali zapracovať pripomienky, dopracovať prílohy normy
a potom by sa mohla už posunúť na úroveň technickej komisie pre chladenie číslo 182.

Kategórie dokumentu