Program servisnej konferencie Kompresory a chladiace okruhy

29.7.2013,

Zámok Smolenice, Papiernička, Červený Kameň, 2.9.2013 - 4.9.2013

2.9.2013
11.00 – 13.50 Obed a odchod autobusu do Papierničky
15:00 - 18:00 Plenary Papers IIR Compressors (Papiernička Kinosála)
18:00 - 19:00 Večera (Papiernička)
19:00 - 22:00 Prehliadka hradu Červený kameň a spoločenský program v hradných pivniciach Ubytovanie na zámku Smolenice

3.9.2013
09:30 - 12:00 Servisná sekcia (Kongresová sála na zámku Smolenice)

 • Ladislav Nagy: Ekonomika servisu vo vzťahu ku zákonnym povinnostiam
 • Ivan Kaluža: Čistenie chladiacich okruhov
 • Igor Serečun: Alternatívne a nové chladivá
 • Jozef Csanda: Chladivo CO2 na Slovensku
 • Ľubomír Maník: Požiadavky na chladiace okruhy s nebezpečnými chladivami
 • Milan Ondrejmiška: Servis obchodného chladenia
 • Richard Sebera: Servis stredného a veľkého chladenia
  Diskusné fórum servisnej sekcie moderuje Ivan Kaluža

12:30 - 14:00 Obed (Smolenice)
12.00 – 14.00 Školenie na Leaklog
14:00 - 15:30 Preukazovanie zhody a uvádzanie do prevádzky

 • Peter Pribula: Povinnosti a skúsenosti s uvádzaním chladiacich okruhov do prevádzky
 • František Blažek: Najčastešie nedostatky pri uvádzaní chladiacich okruhov do prevádzky
 • Jozef Löffler: Správna prevádzková prax pri uvádzaní chladiacich okruhov do prevádzky
 • Ján Dutko:Remeselná a viazaná živnosť na inštaláciu a opravy chladiacich zariadení
  Diskusiu moderuje Jozef Löffler, Juraj Forgács

16:00 - 17:30 Klimatizácia, elektrozariadenia, ekodizajn, elektroodpad

 • Bronislava Žemberová: Ekodizajn a energetické štítky výrobkov v právnych normách
 • Michal Galuška: Sezónne chladiace a vykurovacie faktory v klimatizácii
 • Jozef Löffler: Inšpekcie klimatizačných zariadení – skúsenosti z praxe
 • Peter Valent: Správna prevádzková prax s elektroodpadom z klimatizácií a TČ
  Diskusiu moderuje Vladimír Orovnický

18:00 - 19:00 Spoločné foto a ochutnávka vína (Lúka a nádvorie zámku Smolenice)
19:00 - 22:00 Spoločenské stretnutie s rautom a programom k 20. výročiu Zväzu (Dolné nádvorie zámku Smolenice) 4.9.2013
08:30 - 10:00 Refrigerants with low GWP (Papiernička Kinosála)
09:00 - 12:00 Refrigerant Inventory and Leaklog (Konferenčná sála Papiernička)
12:30 - 14:00 Obed (Papiernička)

Kategórie dokumentu