IIR konferencia v Paperničke bude vedená v anglickom jazyku

29.7.2013, Peter Tomlein

Opäť sa u nás po štyroch rokoch zídu odborníci z celého sveta od Japonska po Brazíliu, aby diskutovali problémy, trendy, nové riešenia v oblasti kompresorov, chladív, olejov a podobne. IIR konferencia Compressors vedena v anglickom jazyku bude prebiehať v Papierničke. Účastníci slovensky prebiehajúcej konferencie v Smoleniciach budú mať možnosť sa zúčastniť aj konferencie v Papierničke, ktorá bude mať viac sekcií:

2 September obed o 11.30 v Smoleniciach o 15.00 Plenárne prednášky v Papierničke

  • Spoločenský program hrad Červený Kameň

3 September od 08.30 Sekcie:

  • Merania a hodnotenia kompresorov
  • Piestové kompresory
  • Rotačné skrol, skrutkové, swing kompresory
  • Turbo kompresory
  • Spoločenský program zámok Smolenice

4 September o 08.30 Plenárne prednášky

  • Chladivá s nízkym GWP
  • Chladivá s vysokým GWP a ich inventarizácia. Program Leaklog.
  • Obed a záver konferencie

Využite prítomnosť odborníkov z celého sveta z oblasti vývoja kompresorov a príležitosť diskutovať o našich domácich problémoch z oblasti servisu, montáží, uvádzania do prevádzky, ekonomiky a zároveň si v rámci spoločenského programu pripomenúť 20 rokov Zväzu a 60 rokov výroby kompresorov na Slovensku.

Kategórie dokumentu