Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

7.2.2013, Peter Tomlein

V tomto roku po prvýkrát sme zaviedli oznamovanie chladív podľa kategórií použitia. Tento postup je podľa metodiky IPCC s cieľom oznamovať za SR správne údaje v rámci kjótskeho protokolu. Podľa metodiky IPCC chladivá je potrebné členiť do kategórií:

  1. Domáce chladenie
  2. Obchodné (komerčné) chladenie
  3. Prepravné chladenie
  4. Priemyselné chladenie
  5. Stacionárna klimatizácia
  6. Mobilná klimatizácia

Správne zaradenie do kategórií použitia

Pokiaľ zaradenie do domáceho chladenia, mobilnej, stacionárnej klimatizácie a prepravného chladenia nám väčšinou nerobí problém, v prípade obchodného a priemyselného chladenia už nad rozlíšením často váhame. K uľahčeniu zaradenia do kategórií by mal pomôcť nasledujúci popis.

Domáce chladenie

Na chladenie, mrazenie potravín pre spotrebu v malom v domácnostiach, ale aj napríklad, úradoch, hoteloch, ..., kde sa domáce chladničky, mrazničky používajú pre zamestnancov, v hotelových izbách, ...

Obchodné (komerčné) chladenie

Na chladenie a mrazenie potravín a výrobkov vo vitrínach, truhliciach, regáloch, skriniach, boxoch, skladoch menších i veľkokapacitných, ... pre spotrebu, predaj vo veľkom prevažne s cieľom predaja v obchodoch, bufetoch, reštauráciách, supermarketoch, ...

Prepravné chladenie

Na chladenie skaziteľných potravín a výrobkov pri preprave v nadstavbách, skriniach na podvozku dodávkových, nákladných automobiloch, respektíve prívesoch, návesoch, samostatných kontajneroch, ...

Priemyselné chladenie

Na chladenie technologických výrobných procesov k udržaniu požadovanej teploty (sem patrí aj napríklad tepelné spracovanie potravín, prvovýroba mlieka, ...), kde je, alebo sa vyvíja teplo, ktoré treba odviesť. V oblasti potravinárstva sa priemyselné chladenie často prelína s komerčným, obchodným chladením.

Stacionárna klimatizácia

Na chladenie (klimatizáciu) priestorov s ľuďmi v domácnostiach, obchodoch, supermarketoch, nemocniciach, úradoch, výrobných halách, .... Do Stacionárnej klimatizácie spadajú aj tepelné čerpadlá, ktoré metodika IPCC nerozlišuje.

Mobilná klimatizácia

V kabínach osobných, nákladných automobiloch, autobusoch, kabínach poľnohospodárskych strojoch, žeriavov, ... na chladenie priestoru s cestujúcimi.

Kategórie dokumentu