Najčastejšie chyby pri oznamovaní údajov o tepelných čerpadlách

31.1.2011, Peter Tomlein

Pri oznamovaní údajov o tepelných čerpadlách si dajte pozor na tieto najčastejšie sa vyskytujúce chyby:

  1. Minimálne je potrebné uviesť kvôli výpočtom druh TČ, výkon, počet prevádzkových hodín, COP, inštalatérov.
  2. Nezvolili ste správny typ organizácie, aby ste mohli oznámiť dovoz, inštaláciu alebo oboje pre štatistiku (napr. dovozca/inštalačná firma, ...)
  3. Neuviedli ste, respektíve nepridali k nainštalovaným TČ inštalatérov (od ich uvedenia závisí predĺženie certifikátu).