Správy 4/2019

Staršie vydania

Skúšky na kategóriu I a II
Ceny chladív
Kovoslužba
Najlepšia študentská práca
Nízkouhlíkové riešenia SIEA na Inchebe
Real Alternatives projekt vo firme Bitzer
Schaufler akadémia
Elektro Klima NZ
Z technickej normalizačnej komisie 81 pri SÚTN
Prehľad noriem v chladiacej technike
Klimastav
UCLL Hasselt workshop na CO
V poľskom Prozone o CO
Ministerstvo ŽP o elektroodpade
Základný kurz
Pripravujeme konferenciu v Papierničke
Alfaco informuje 224
Sinop Alfa
Powering