Správy 4/2019

Skúšky na kategóriu I a II
Ceny chladív
Kovoslužba
Najlepšia študentská práca
Nízkouhlíkové riešenia SIEA na Inchebe
Real Alternatives projekt vo firme Bitzer
Schaufler akadémia
Elektro Klima NZ
Z technickej normalizačnej komisie 81 pri SÚTN
Prehľad noriem v chladiacej technike
Klimastav
UCLL Hasselt workshop na CO
V poľskom Prozone o CO
Ministerstvo ŽP o elektroodpade
Základný kurz
Pripravujeme konferenciu v Papierničke
Alfaco informuje 224
Sinop Alfa
Powering

AREA v Bratislave

AREA v Bratislave

2-4. mája 2019 v hoteli Park in

Bratislava zažiarila pestrým osvetlením

Ako obvykle zasadnutie rekapitulovalo právne i technické normy, ktoré sa týkajú chladiacej techniky, chladív, ekológie, ekonomiky, ekodizajnu, hospodárnosti budov, odpadov a bezpečnosti. Očakávané sú najmä normy na horľavé chladivá.

 

Prezentovali sme Leaklog.org

Vo vzťahu k Nariadenieo F plynoch sme prezentovali náš Leaklog.org a výsledky analýz z oznámených údajov....

AREA v Bratislave: Hrad – UFO – Dunajský pivovar

AREA v Bratislave

Hrad – UFO – Dunajský pivovar

Každá hostiteľská krajina sa snaží zanechať v účastníkoch zasadaní AREA čo najlepší dojem. Bratislava určite nesklamala. Všetko sme zvládli pešo v príjemnom počasí.

Účastníci na UFO. Prešli pešo z hotela Park in na UFO a odtiaľ do Dunajského pivovaru. Bratislava zažiarila vďaka pebiehajúcemu majálesu červenými a modrými farmami a zanechala krásne zážitky

 

Počasie vyšlo! Prechádzky Bratislavou, na...

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

Zmenená stropná náplň m1 zo 150 g na 502 g

Hlasovanie sa uskutočnilo v máji 2019 v medzinárodnej normalizačnej komisii pre normu IEC 60335-2-89. Prijaté znenie umožňuje zvýšenie náplne horľavých chladív v hermeticky uzavretých, obchodných chladničkách a mrazničkách z hranice 150 g na 502 g. Po prvom hlasovaní zmena nebola prijatá (proti hlasovalo viac ako 25 % štátov), čo spôsobilo rozruch medzi výrobcami, ktorí sa na...

IKKE Rheinhausen Ost workshop

IKKE Rheinhausen Ost workshop

29.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

Zasadnutie bolo organizované v bývalom areáli spoločnosti Krupp, ktorá vyrábala elektrické výrobky do domácností, predtým i zbrane a zbankrotovala pred rokom 2000. Od roku 2004 začala prestavba na informačné centrum pre chladiacu, klimatizačnú techniku IKKE GmbH v Rheinhausene. Prestavba bola kompletná. Veľkorysé priestory sa začali postupne zapĺňať. V súčasnosti má škola 6 pracovísk, na...

Leaklog má 11 rokov

Leaklog má 11 rokov

Od počítačov po mobily -  27.4. v Šamoríne o Leaklogu na webe

Je tomu 11 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

Program školenia Leaklog 27.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

1.      08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...

2.      08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU, EN 378

3.      08.30 –  Úvod...

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 CHLADIACA TECHNIKA PRI ÚNMS

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81

CHLADIACA TECHNIKA PRI ÚNMS

Zasadla 27.4.2019 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Zvyčajne normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa odvoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE 

PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

Preložil: Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

 

PREČO BY STE MALI ČÍTAŤ TIETO INFORMÁCIE?

 

Stručne povedané: Pretože mnohé z chladív s nízkym GWP sú horľavé a pretože používanie horľavých chladív priamo ovplyvní Vašu každodennú prácu

 

  • Po prvé, zapamätajte si, že všetci inštalatéri, ktorí vykonávajú práce na stacionárnych chladiacich, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách...

Valné zhromaždenie AREA

Valné zhromaždenie AREA

Bratislava 4.5.2019 hotel Park in

Ako každé valné zhromaždenie schválilo účet a rozpočet. Zhodnotilo doterajšie a schválilo plán činnosti. AREA vidí perspektívu v celosvetovej licenci pre chladiarov na prácu s chladivom. Podporuje certifikáciu firiem na všetky chladivá. Z toho vyplýva zameranie na horľavé chladivá, potrebu nových noriem a následnej prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Zamerať sa bude treba na mládež a pritiahnuť ju k našej...

Vykurovanie - Tepelné čerpadlá a CZT

Vykurovanie

Tepelné čerpadlá a CZT

Pripravenosť budovy uspokojovať potreby jej obyvateľov

1.-5. apríla hotel Permon Podbanské

            Každý rok SSTP organizuje jednu z najväčších konferencií zameranú na vykurovanie, na ktorej odzneli veľmi zaujímavé príspevky o tepelných čerpadlách vo vzťahu k ich zapojeniu do centrálneho zásobovania tepla CZT, ktoré do roku 2025 sa má prerobiť na tzv

účinné centralizované zásobovanie teplom. Jeho definícia je známa od...