Správy 5/2024

Staršie vydania

Linde
Sinop
Obsah – pripravujeme - ponuka školení –IIR a SZ CHKT konferencie
Ponuka kurzu na prácu s chladivami
Registrácia na konferencie je otvorená
Predbežný program národnej konferencie o chladivách
Spolu s Chiccom, laser show, bobnová show s tancom
Predbežný program IIR konferencie na STU v Bratislave
Harmonogram IIR konferencie na STU v Bratislave
Konferencia o bezpečnosti technických zariadení
Články GremiKlima
Ing. Jana Michalcová Práca technickej komisie pri SÚTN číslo 81 pre chladenie
IT Klimaservis
V Bratislave privítali svetových lídrov v stavebníctve a TZB
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Jarné zasadanie AREA v Belfaste
Informácie Certikát excelentnosti pre Zdenku Bukovinovú
Súťaž zručností žiakov v Českej republike
Peter a Zdenka tentokrát o klimatizácii
Chladiaci okruh v klimatizácii
3D hologramy pripravujeme na IIR konferencii
Bezpečnosť s novými chladivami na konferencii 10. septembra
Chillventa
Alfaco
TeploZima