Certifikované organizácie na F plyny

Kategória: SF6

Kategórie: Všetky | I | II | III | IV | I - Skladník | MobKlim | SF6 | Rozpúšťadlá

Kategória Názov Ulica PSČ a mesto
SF6 ABB Power Grids Slovakia, s.r.o. Tuhovská 29 831 06 Bratislava
SF6 ABB, s.r.o. Tuhovská 29 831 06 Bratislava
SF6 Continental Matador Truck Tires s. r. o. Terézie Vansovej 1054/45 02001 Púchov
SF6 EGEM, s.r.o. Lamačská cesta 3 84104 Bratislava
SF6 EGEM s.r.o. organizačná zložka Bystrická cesta 5116 03401 Ružomberok
SF6 ELBEK,s.r.o. Príbovce 182 03842 Príbovce
SF6 ENERGETIKA Ružomberok ,spol. s r.o. Ul. J. Kačku č.37 03495 Likavka
SF6 Fakulta Matematiky, Fyziky a informatiky v UK Bratislava Mlynská dolina 84248 Bratislava
SF6 Fyzikálny ústav SAV Dúbravská cesta 9 845 11 Bratislava
SF6 CHEMES, a.s. Humenné Chemlonská 1 066 33 Humenné
SF6 LiV ELEKTRA, a.s. Priemyselná 10 82109 Bratislava
SF6 Marcela Morvová Rajecka 34 82107 Bratislava
SF6 MTF STU v Trnave Paulínska 16 91724 Trnava
I, SF6 OCHES Henckovce 50 049 23 Henckovce
SF6 OMEXOM Slovensko s.r.o. Dlhá 923/88B 01009 Žilina
SF6 SERVIS GROUP, a.s. Kavečianska 14/B 040 01 Košice
SF6 Slovalco, a.s. Priemyselná 14 96548 Žiar nad Hronom
SF6 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 26
I, SF6 Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2
SF6 SPIE Elektrovod, a.s. Prievozská 4C 824 66 Bratislava 26
SF6 Stredoslovenská distribučná, a. s Pri Rajčianke 2927/8 01047 ŽILINA
I, SF6 TDS s.r.o. Bezručova 16 911 01 Trenčín
SF6 TP 2, s.r.o. Priemyselná 720 072 22 Strážske
I, SF6 U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 04454 Košice
SF6 VUJE, a.s. Okružná 5 91864 Trnava
SF6 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 04291 Košice
SF6 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava
IV, SF6 ŽSR , VVÚŽ Hviezdoslavova 31 010 02 Žilina