Certifikované organizácie na F plyny

Kategória: IV

Kategórie: Všetky | I | II | III | IV | I - Skladník | MobKlim | SF6 | Rozpúšťadlá

Kategória Názov Ulica PSČ a mesto
IV Ing. Ivan Tešík - TECOLD K pálenici 312 95171 Velčice
IV, SF6 ŽSR , VVÚŽ Hviezdoslavova 31 010 02 Žilina