Správy 4/2020

Staršie vydania

CS Mtrade
Ivan Tárnok - I.T. servis
Obsah
Pripravujeme, ponuka školení
Informácie súvisiace s Covid 19 sústreďujeme na www.szchkt.org
Školenie video schôdzkou Leaklog a Mobklim
Videokonferencie školení na tepelné čerpadlá
Môžu byť tepelné čerpadlá v noci príliš hlučné?

Porada členských asociácií EHPA
Vplyv vlhkosti vzduch na energetickú efektívnosť
Klimavex
Súťaž naj_žiaka chladiara z retro a perspektívy
Chladiar 2020: Ohýbanie rúrok a tlakový okruh
Lenergy
Skúšky v Štúrove
Zo súťaže chladiarov v Česku
Princíp elektrického merania teploty
Termistory a odporové teplomery
Odporové teplomery
ECHOZ a SINOP Alfa
Alfaco informuje 234
Chillventa
Elektro
Klima NZ
Kovoslužba
TeploZima