Správy 6/2019

Powering
TeploZima
Pripravujeme
Ponuka školení
Leaklog má 11 rokov
Blahoželáme jubilantom
Konferencia 6.-8.11. 2019 v Papierničke
Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda, Michael Szatmáry, Prof. Peter Staněk
CO 2 oxid uhličitý - školenie českých a slovenských učiteľov
Praktické školenie
Sinop
Záver školenia a osvedčenia RealAlt4L, porada učiteľov
Aktualizačné školenia v Šamoríne
Tepelné čerpadlá v CZT
Teplo z odpadných vôd je obnoviteľné
Osem rokov skúseností v Budapešti
Čo priniesli aktualizačné školenia inštalatérov tepelných čerpadiel
Preneste si mapu tepelných čerpadiel
Základný kurz SZ CHKT a ponuka SOŠT ZM
Alfaco informuje 226
SV IIR pozvánka na zasadnutie
Kovoslužba -Daikin
LEnergy

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

27.6. v Tatramat Poprad a 3.7. 2019 v Šamoríne

            Stretnutia odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie boli organizované v príjemnom prostredí podniku Tatramat Poprad a v sídle Zväzu v Šamoríne, ulica Vicenzy, 2209/8A.

 

Sídlo Zväzu v Šamoríne a jeho učebné priestory

 

Aktualizačné školenie na TČ sa...

ČESKÍ A SLOVENSKÍ LEKTORI V ŠAMORÍNE Podľa projektu Real Alternatives 4 Life

ČESKÍ A SLOVENSKÍ LEKTORI V ŠAMORÍNE

Podľa projektu Real Alternatives  4 Life

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

Projekt nemá právne zázemie a certifikát REAL Alternatives má byť pre zamestnávateľa preukazom odbornej spôsobilosti, praktickej zdatnosti na prácu s alternatívnymi chladivami. Zameranie na zručnosti ho odlišuje od Nar. 2015/2067/EÚ, ktoré je zamerané len na teoretické znalosti. Na stránke Real Alternatives sa doposiaľ registrovalo 3000 záujemcov....

EBBD a SRI Čo je v tejto oblasti nové?

EBBD a SRI

Čo je v tejto oblasti nové?

            Implementácia EPBD – energetickej hospodárnosti budov zavedením certifikátov, je pre nás dôležitá, pretože aj keď je tento systém technologicky neutrálny, v budovách, kde je potrebné vykurovať aj chladiť vychádzajú z hľadiska primárnej energie a emisií CO2 najvýhodnejšie tepelné čerpadlá.

            Dlhodobý cieľ je vyjadrený stratégiou dekarbonizácie  vykurovania a chladenia, kde komunikačným priestorom je “A Clean...

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

EN TC 182 vytvorila pracovnú skupinu WG12, ktorá by mala spracovať sprievodcu na používanie horľavých chladív. Nepôjde o normu, ale o návod, špecifikáciu. Problém je v rozlišovaní A2L chladív ako mierne horľavých, keďže KBÚ ich označujú ako extrémne horľavé. AREA pripravuje sprievodcu pre normu EN 378. Príprava dokumentu však mešká.

Nariadenie EÚ č. 2015/2067 definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v sa...

Polstoročie fyziky nízkych teplôt v Košiciach

 

 

Prvé kvapka hélia v Košiciach pred 50timi rokmi

Výskum pri teplotách, blízkych absolútnej nule (to je mínus 273,15 stupňov Celzia) si vyžadoval vybudovanie náročnej experimentálnej a prístrojovej základne.

Základným zariadením vznikajúceho nízkoteplotného laboratória sa stal skvapalňovač hélia ZH4 československej výroby, ktorý bol uvedený do skúšobnej prevádzky koncom roka 1968. Slávnostné uvedenie do činnosti sa konalo 24. februára 1969 a to za...

Porada učiteľov

Porada učiteľov

Je súčasťou každoročných stretnutí

Každoročne sa na stretnutiach vzájomne informujeme o počtoch žiakoch, vývoja nových noriem pre školské a duálne vzdelávanie. V Českej republikesú školy sú v dobrej kondícii. Zlepšuje sa tiaž vybavenie pracoviska, ktoré je umiestnené spolu so sídlom Svazu v pražskej škole, ktorá učí aj mechanika chladiacich zariadení. Majú dostatok zanietených učiteľov a vybavenie škôl sa stále zlepšuje. Podarilo sa zaviesť...

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744 Podľa projektu Real Alternatives Life

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744

Podľa projektu Real Alternatives Life

Preložil Peter Tomlein

 

Toto posudzovanie sa môže vykonať na R744 systéme.  

 

  • Hodnotenie by sa malo vykonať na princípe jeden na jedného (hodnotiteľ na kandidáta).
  • Hodnotenie by sa malo zaznamenať na záznamových listoch uvedených v prílohe 1.   Všimnite si, že činnosti, ktoré sa musia vykonávať správne, sú označené ako nevyhnutné.  Ak sa základná činnosť nevykonáva správne,...

Rozvrh hodín: R744 24.-26.6.2019, Šamorín

Rozvrh hodín: R744

24.-26.6.2019, Šamorín

Rozvrh hodín na dva dni školenia R744 pre účastníkov už skúsených v práci s c HFCs chladivami s dobrými znalosťami o funkcii chladiaceho systému.

Tabuľka nižšie zobrazuje rozvrh s približným časovaním.   Školenie má zahŕňať praktické znalosti práce s chladivom R744 a na zariadení  s chladivom R744 ktoré je k dispozícii.

Ďalšie informácie sú dostupné v nasledujúcich dokumentoch:

  • Požiadavky na školiteľov:...

Skúšky teoretické i praktické - na počítačoch po prvý krát testové i grafické otázky

Skúšky teoretické i praktické

Na počítačoch po prvý krát testové i grafické otázky

Zaradenie grafických otázok do testu účastníci privítali a so záujmom aj vypracovávali. Ukázalo sa však, že potrebujeme rýchlejší internet, inak budú testy pracovať buď pomaly alebo „mrznúť“. Ak sa podarí splniť všetky podmienky, umožní nám to v budúcnosti znížiť potrebu skladovania papierových testov a nahradiť ich elektronickými.

 

 

Ovládanie chladiacich okruhov...

Stanovisko Zväzu k retrofitom

Stanovisko Zväzu k retrofitom

V smere vývoja k novým chladivám, retrofitom je jasné. Podľa skúseností s prechodom z chladív R12 a R22 odporúčame udržať zariadenie s pôvodnym chladivom v prevádzke do času výmeny celého zariadenia. K retrofitom pristupovať len v odôvodnených prípadoch, zodpovedajúco technickému stavu, energetickej efektívnosti, perspektívnej prevádzky daného zariadenia.  Pozor treba dať na chladivá A1/A2L v prípade najhoršej frakcionácie.   ...

Svetový deň chladenia

Svetový deň chladenia

IIR chce svetový deň chladenia prijať na kongrese IIR 24-30.8.2019 v Montreale

 

Snaha je zvýrazniť nielen prínosy, historické úspechy, ale aj vízie na prekonanie výziev, ktorým chladenia v súčasnosti čelí.

26.6.2018 je výročie narodenia Lorda Kelvina a zároveň 110. výročie založenia IIR – Medzinárodného inštitútu chladenia so sídlom v Paríži v roku 1908.

 

Prečo práve 26. jún?

Je to deň narodenia lorda Kelvina

 

Ukážka tvorby suchého ľadu 13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

Ukážka tvorby suchého ľadu

13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

V rámci prípravy na praktickú časť školení sme v spolupráci s Vladom Kubíkom vyrobili zariadenie na ukážku tvorby suchého ľadu z kvapalného chladiva oxidu uhličitého R744 (CO2) v medenej rúre z K65 s dvomi priezorníkmi s poistným ventilom s dvomi uzatvárateľnými ventilmi a dvomi plniacimi ventilmi. K tvorbe suchého ľadu bola potrebná fľaša k plneniu kvapalinou, redukčný ventil, manometrický...