Správy 8/2023

Staršie vydania

Danfoss
Informácie I.T. Klima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
Hľadáme lektorov, naši jubilanti
Webinár k oznamovaniu údajov. Pripomienkovanie zmeny Stanov
Porada k podpore tepelných čerpadiel vo Vaillante
Z konferencie o alternatívnych chladivách v hoteli Patria
Prehliadka NAJ realizácií 2018-2023,. Standing Ovation Rozmarija
Summit VVVTZ ku plánu obnovy
Zasadal SV IIR výbor pre spoluprácu s IIR
Komponenty a chladivá – servisná sekcia
Testovanie citlivosti detektorov narastá s horľavými chladivami
Lúčime sa s konferenciou 2023 a tešíme sa konferenciu 2024
ElektroKlima NZ
Články
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Čím vyššia viac elektriny v NT DD5, tým vyššie úspory voči DD2
NAJ realizácie 2018-2023
Informácie Panasonic a TeploZima
Rada a Parlament dosiahli zhodu ku fluórovaným plynom
Tabuľky zákazov uvádzania výrobkov na trh
Generálna konferencia, vedecký a výkonný výbor, kongres IIR
Tepelné čerpadlá s propánom a chladivo R161
Panasonic AC Service Cloud šetrí firmám
Sinclair
Sinop
CSMTrade