Výrobcovia, dovozcovia a vývozcovia výrobkov a zariadení

Prepravné chladenie

Názov Ulica PSČ a mesto Výrobca Dovozca Vývozca
Odyseus Slovakia, s. r. o. gaštanova 3 04442 rozhanovce
PRIMACLIMA, a.s. Cabajská 28 949 01 Nitra