Výrobcovia, dovozcovia a vývozcovia výrobkov a zariadení

Iné

Názov Ulica PSČ a mesto Výrobca Dovozca Vývozca
Danfoss, spol. s r.o. Továrenská 49 95301 Zlaté Moravce
KLIMAlux s.r.o. Jókaiho ulica 35/20 94501 Komárno