Správy 6/2021

LEnergy
Tiara Development
Obsah
Pripravujeme. Ponuka školení
Leaklog princíp používa aj SPP
Drišľak a stand up comedy na konferencii
Predbežný program konferencie 20.-22.10. v Tatranskej Lomnici
Applia organizovala online poradu na ekodizajn požiadavky
SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby chladenie a vetranie
V Brne otvorili modernizovanú skúšobňu na tepelné čerpadlá
Prof. Ing. Jiří Petrák, CSc.

Analýza rizík s horľavými chladivami
TeploZima
Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067
Vzdelanie chladiara
Čo prinesie klimatický predpis: „Balík Fit for 55“
Trh s tepelnými čerpadlami v EÚ
Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel do roku 2030
Vízia vzdelávania. Ako sa zbaviť tepla v mestách
Alfaco informuje 245
Sinop Alfa
Klimastav
CSMtrade