Správy 3/2021

CSMtrade
Sinop
Obsah
Pripravujeme
Ponuka školení
Protokol z online valného zhromaždenia 26.3.2021
Synergia vykurovania a chladenia s budovami pre budúcnosť
Školenie na webovú aplikáciu Leaklog
Online školenia a skúšky na inštalatéra tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá sa nemajú predimenzovávať
Karta zamestnania a zručnosti chladiara ISCO-08/7127
Zlepšenia energetickej efektívnosti okruhov s chladivom CO2
Modulovaný výkon ejektora
EPREL-Ekodizajn-Energetické štítky
Konferencia v Tatranskej Lomnici bude v októbri 2021
Obchodné modely - služby pre chladenie a vykurovanie
ACEA -TeploZima
Vákuovanie – sušenie - filtrácia
Konštrukcia a údržba vývev
PFAS a HFC/HFO chladivá – veľa kriku pre nič
Sauermann
Alfaco informuje 241, 242
LEnergy
Elektro Klima NZ
Klimastav

Online valné zhromaždenie o F plynoch v nariadeniach a v zákone

Online valné zhromaždenie o F plynoch v nariadeniach a v zákone

26.3.2021

 

Celkom 38 účastníkov valného zhromaždenia schválilo základné dokumenty Zväzu a preklopili činnosť Zväzu do roku 2021. Vypočulo si základné trendy v jednotlivých oblastiach uplatnenia chladiacich okruhov.Okrem iného pozornosť sa venovala aj novinkám v revízii Nariadenia o F plynoch a v našom zákone č. 286/2009 Z.z. vo vydaní  č.210/2019 Z.z..

Zákon o F plynoch

Mimo iné nás tento rok v zmysle...

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2021

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2021

Podľa Stanov Zväzu článok 9  bod  8

 

Vzhľadom na štátne obmedzenia s cieľom zamedziť šíreniu sa korona vírusu SARS CoV2 spôsobujúci ochorenie Covid 19, bolo predstavenstvom Zväzu zvolané 27. valné zhromaždenie formou videokonferencie 26.3.2021 od 9:00. Podobným spôsobom bolo realizované aj 26. valné zhromaždenie v roku 2020.

 

Elektronické hlasovanie

Predstavenstvo Zväzu v tejto mimoriadnej...

Z rokovania 27. online valného zhromaždenia

Z rokovania 27. online valného zhromaždenia

Trendy a očakávania členov predstavenstva Zväzu

            Videokonferencia sa uskutočnila 26.3. 2021 s 38 účastníkmi. Okrem povinného programu súvisiaceho s preklopením práce Zväzu z roku 2020 do roku 2021 (pozri Správy 3/2021) sme sa zaoberali trendami v jednotlivých oblastiach chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel. Členovia predstavenstva  uviedli nasledovné skutočnosti a trendy.

 

Ing. Vladimír Orovnický, prezident...