Správy 3/2021

Staršie vydania

CSMtrade
Sinop
Obsah
Pripravujeme
Ponuka školení
Protokol z online valného zhromaždenia 26.3.2021
Synergia vykurovania a chladenia s budovami pre budúcnosť
Školenie na webovú aplikáciu Leaklog
Online školenia a skúšky na inštalatéra tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá sa nemajú predimenzovávať
Karta zamestnania a zručnosti chladiara ISCO-08/7127
Zlepšenia energetickej efektívnosti okruhov s chladivom CO2
Modulovaný výkon ejektora
EPREL-Ekodizajn-Energetické štítky
Konferencia v Tatranskej Lomnici bude v októbri 2021
Obchodné modely - služby pre chladenie a vykurovanie
ACEA -TeploZima
Vákuovanie – sušenie - filtrácia
Konštrukcia a údržba vývev
PFAS a HFC/HFO chladivá – veľa kriku pre nič
Sauermann
Alfaco informuje 241, 242
LEnergy
Elektro Klima NZ
Klimastav