Správy 8/2022

Linde
Hľadáme lektorov
Obsah – pripravujeme – video z konferencie - ponuka školení
Online školenie k štatistike dovážaných výrobkov
Porada k programom Slovensko, Modernizačný fond, Obnov Dom
Podpora tepelných čerpadiel SAŽP a SIEA
Fórum horľavých chladív v Šamoríne
Leaklog – stretnutie používateľov
Testovanie citlivosti detektorov a molekulová hmotnosť chladív
Detektory úniku na Chillvente
Spoločenský večer s našimi dôchodcami
Preteky motokáry Max večerné jazdy v Bratislave
Boliky Choir z Budapešti na Summite nás roztlieskali
Komponenty, alternatívne chladivá
Tombola na záver konferencie vždy poteší
Servisná sekcia o cenníkoch, vzdelávaní a normách
Zo Summitu na Pontoone s našimi hosťami
Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami
Testo prístroje – nová digitálna váha a jedna aplikácia
Výmena kompresora 34 AREA jesenné zasadnutie
Naša účasť na konferencii HKVSZ v Sumegu
Fórum tepelných čerpadiel EHPA
GREE
TeploZima
Sinop Alfa

Obsah

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 1.

Pri úvahách o zaradení tepelných čerpadiel do dotačného systému obnovy budov, sa objavil problém výpočtu COP, EER, SCOP a SEER pre voliteľné zostavy multisplitov. K vonkajšej jednotke sa môžu pripájať rôzne typy vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi podľa návodu od výrobcu väčšinou maximálne do 5 kusov.

            Pre takto navolené zostavy je potrebné vypočítať podľa normy STN EN 14511 COP pre návrhovú a deklarované teploty -10, -7, 2, 7, 12oC pri...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 2.

Výpočet COP, EER, SCOP a SEER

Je rovnaký ako pri normálnej delenej jednotke. Popis výpočtu sezónnych vykurovacích a chladiacich súčiniteľov SCOP, SEER je podľa normy STN EN 14 511, 14825.

 

Vždy je však potrebné rozlišovať medzi:

EER                 chladiaci súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

COP               vykurovací súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

SEER               sezónny chladiaci súčiniteľ  podľa normalizovaného...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 3.

Diskusia k výsledným SPF a SCOP 

Počet hodín podľa vonkajších teplôt pre Bratislavu je nižší ako podľa normy STN EN 14825 a podľa Nariadenia 811/2013/EÚ Tým sa pre Bratislavu zodpovedajúco zníži aj SCOP až do 10 %. 

Podobne pri výpočte SPF pre rôzne klimatické oblasti na Slovensku podľa Normy STN EN 15316 4-2 sa SPF budú líšiť vzhľadom na rozdielne počty hodín a ich rozloženie vo zvolených zásobníkoch. V rámci Slovenska  pre hodnotené lokality Bratislava,...

AREA jesenné zasadnutie

Norimberg, NH hotel, 13-14. október 2022

AREA opäť zasadla prezenčne v rámci výstavy Chillventa. Hlavnou témou bolo nové nariadenie na F plyny, keďže v októbri sa končí pripomienkovacie obdobie. Platnosť nového nariadenia sa očakáva začiatkom roka 2024.

AREA a Nariadenie o F plynoch

            AREA sa drží myšlienky, že vzdelávanie na alternatívne chladivá má byť prepojené s certifikáciou. To znamená, že podobne ako F plyny aj alternatívne chladivá vrátane...