Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. február 2019 skúška F plyny II Šamorín 5 5  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8283 Roman Chudík
8493 Matúš Hlavač
8494 Ľubomír Kršiak
8491 Vladimír Šimko Ing
8492 Jozef Veinper