Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. február 2019 skúška F plyny II Šamorín 5 5  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8493 Matúš Hlavač
8283 Roman Chudík
8494 Ľubomír Kršiak
8491 Vladimír Šimko Ing
8492 Jozef Veinper