Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. máj 2016 skúška F plyny II Rovinka 1 1  Nie

Komentár

Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu II v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4982 Lubomír Stupka