Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. máj 2016 skúška F plyny II Rovinka 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4982 Lubomír Stupka