Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. september 2023 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 36 11  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1769 Peter Bednár
11500 Cyril Biľ Ing
11499 Matej Biľ ing
11474 Marek Budovec Budovec
11512 Michal Dolinka Dolinka
11266 Anton Hanko
11501 Miroslav Hric Hric
10673 Dušan Kováč
11468 Peter Kováčik Peter
11237 Ivan Neboška Neboška
10010 Roman Prieložný