Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. január 2023 skúška F plyny I Šamorín 45 45  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11079 Imrich Babinčák
10971 Ondrej Baláž
11105 Erik Balogh
11118 Tomáš Belica Ing.
10498 Ján Bruncko Ing.
11066 Lukáš Demjan
6245 Ivan Depeš
11060 Martin Dziacky
7576 Zdenko Fabian
5664 Jan Fejes Ing.
9059 Luboš Flandera Ing.
10545 Branislav Franta
9175 Patrik Galdun
10332 Martin Garbár Ing
10955 Igor Hajko
2294 Radovan Havlovič
10680 Miroslav Húlek
11087 Igor Chochula
10548 Ivan Jánoš
10951 Lukáš Jurica
10921 Pavol Kalaš
10931 Milan Kminiak Ing.
10333 Peter Králik
11096 Milan Kroták
11061 Patrik Kubala
10493 Martin Labuda
9174 František Laco
8616 Igor Madar
11080 Martin Merkovský
10957 Dominik Moncman
10997 Gábor Németh
11109 Jozef Novosadek
11094 Nicolas Ollé
9802 Ľubomir Orolin Ing.
9173 Patrik Pástor
10937 Rudolf Pôbiš
10884 Branislav Polák
11095 Martin Sala
8396 Martin Slezák
10891 Tomáš Straňák
11103 Rastislav Šelc
10818 Tomáš Šomko Mgr.
10220 Andrej Troška
11086 Daniel Trsťan
10893 Daniel Vančo