Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Jozef Hlôška J.H.

IČO: 40669262
Ulica: jozef
Mesto: hloska
PSČ: 934 01

Webová stránka: