Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: STU, SjF, UTE

IČO: 397639
Ulica: Nám. Slobody 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 31

Webová stránka: www.sjf.stuba.sk