Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

IČO: 35765712
Ulica: Pplk. Pljušťa 45
Mesto: Skalica
PSČ: 90901

Webová stránka: www.vaillant.sk