Autori

Aktuálne technologické riešenia v chladení pre rôzne aplikácie

Submission

Dominik Bacík, Mgr.

Klimamarket