Autori

Trendy servisu retailového chladenia pri prechode z F-plynov na prírodné chladivá

Submission

Martin Ilenčík, Ing.

Carrier chladiaca technika, s.r.o.