Elektronická evidencia v programe Leaklog

predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog
oznamovanie údajov, obnovovanie certifikátov, kontrola detektorov,
vývev a tlakomerov