SUMMIT TEPELNÉ ČERPADLÁ,  ucelené príklady inštalácií na Slovensku,

všetko na jednom mieste za jeden deň prihláste sa na online:

Na online sledovanie sa prihlasuje kliknutím TU

 

O SUMMITE

Slovenský zväz pre chladenie klimatizáciu a tepelné čerpadlá je hlavným ambasádorom zariadení s chladivami a  združuje certifikované osoby a spoločnosti pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá na Slovensku.

V spolupráci so  Slovenským výborom pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži pripravili pre architektov, projektantov, inštalatérov, investorov konferenciu:

SUMMIT TEPELNÉ ČERPADLÁ, 2022

Ide o vrcholné podujatie na Slovensku s tematikou tepelných čerpadiel, ktoré sa koná pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o realizovaných riešeniach a praktické skúsenosti v nových a renovovaných budovách a vytvárať tak budúcnosť s tepelnými čerpadlami.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol výrobu a príkladné inštalácie tepelných čerpadiel na Slovensku a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou s otázkami cez Slido a networkingom.

 PROGRAM

27. októbra 2022

08:00 – 09:00   REGISTRÁCIA

09:00 – 10:00   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE 

  1. Minister hospodárstva Slovenskej republiky
  2. Generálny tajomník Európskeho združenia pre TČ, Brusel
  3. Vaillant, Skalica Slovensko
  4. Hoval, Istebné, Slovensko
  5. Stiebel Eltron, Slovakia
  6. Wamak, Orovnica Slovensko
  7. Fiving, Liptovský Mikuláš
  8. ABC FOOD Machinery, Bratislava Slovensko
  9. AI Trade, Trstená Slovensko
  10. Fenomis, Šaľa Slovensko
  11. Attack, Vrútky, Slovensko
  12. Microwell, Šaľa, Slovensko
  13. Termosolar, Žiar nad Hronom
  14. Jares, Zlaté Moravce Slovensko
 • Moderujú:

  • Vladimír Orovnický – prezident SZ CHKT, riaditeľ Daikin CE, člen BpB
  • Peter Tomlein – predseda SV IIR, tajomník SZ CHKT, riaditeľ CO CHKT

10:20 – 12:00   BLOK I. Príklady správnej praxe

TEPELNÉ ČERPADLÁ V RODINNÝCH , BYTOVÝCH DOMOCH A ADMINISTRATÍVE

Tepelné čerpadlá zvažujeme ako prvé, optimálne dimenzujeme a využívame

 11:30 – 12:00  PANELOVÁ DISKUSIA S PREDNÁŠATEĽMI

12:20 – 13:50   BLOK II. Príklady správnej praxe

TEPELNÉ ČERPADLÁ V POTRAVINÁRSTVE, POĽNOHOSPODÁRSTVE, PRIEMYSLE a CZT

Od chladenia ku vykurovaniu a naopak

13:20 – 13:50  PANELOVÁ DISKUSIA S PREDNÁŠATEĽMI

 13:50 – 14:00   PRESTÁVKA NA KÁVU

14:00 – 15:30   BLOK III. Príklady správnej praxe

TEPELNÉ ČERPADLÁ S ALTERNATÍVNYMI CHLADIVAMI

Od syntetických ku prírodným chladivám

17:30 – 18:00  PANELOVÁ DISKUSIA S PREDNÁŠATEĽMI

15:30 – 17:30   RAUT A NETWORKING

Prednášky budú v slovenskom a v anglickom jazyku

Konferencia aj networking sa uskutočnia v exkluzívnych priestoroch Pontonu na Dunaji.

Účastnícky poplatok zahŕňa aj občerstvenie a členovia SZ CHKT a SV IIR si môžu uplatniť výraznú zľavu. Média a pracovníci štátnej správy majú vstup na základe registrácie bezplatne.

REČNÍCI

Thomas Nowak

Thomas is a long term (renewable) energy aficionado. Apart from closely following the energy transition both in the electricity and heating sectors, he is the owner of a heat pump, a PV power plant and a building in which both peacefully cooperate.

In his professional live, Thomas represents the European Heat Pump Association (EHPA) as Secretary General in Brussels. His main responsibilities are the representation of the industry at the European institutions, networking with other stakeholders in the field of heating and cooling as well as the management of the association and its future development.

Thomas has published several articles on heat pump technology and the integration of heat pumps in the energy system and has spoken on this topic in European and international conferences.

He has also been contributing to scientific publications including the IEA energy technology perspectives and the REN21 Renewables Global Status Report.

Before working for the EHPA, he has worked in several projects on the economic and social benefits of renewable energy.

Thomas holds a university degree in business administration and economics.

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

Tajomník SZ CHKT, predseda SV IIR, riaditeľ CO CHKT

Peter po ukončení vysokej školy pracoval na výskumnom ústave, kde sa zaoberal vývojom strojov na demontáž, čistenie a sanitáciu. Od roku 1993 po úlohách s retrofitom chlórovaných chladív pracuje v združení SZ CHKT, CO CHKT a SV IIR. Publikoval veľké množstvo odborných a tiež vedecké články. Je vysokoškolským učiteľom. Viedol diplomové, dizertačné práce. Prednášal na troch kongresoch IIR a bol pozvaný aj s plenárnou prednáškou na IIR konferenciu GL v Trondheime v odbornej sekcii. Pripravuje reprezentáciu na súťaž Euroskills. Zastupuje združenie v organizáciách AREA, EHPA, IIR a ďalších. Je zodpovedný vzdelávanie, skúšky, publikácie, technické, softwarové vybavenie, štatistiku, podujatia Zväzu v spolupráci aj s IIR a podobne. 

Ing. Vladimir Orovnicky

Po absolvovaní Strojníckej fakulty STU v Bratislave začal pracovať v spoločnosti S-komplex ako projektový manager. Následne prešiel do spoločnosti Daikin Slovensko kde počas vyše 20 ročného pôsobenia prešiel rôznymi pozíciami. Od roku 2008 zastáva pozíciu riaditeľa spoločnosti. V roku 2018 začal aktívne pracovať aj pre SZCHKT kde sa snaží aktívne ovplyvňovať legislatívne prostredie na Slovensku

Ing. Peter Wolf

riaditeľ Vaillant Group Slovakia s.r.o.

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU, po jej absolvovaní pracoval na technicko-manažérskych pozíciách vo firme Didaktik, v roku 1999 nastúpil vo firme Protherm ako obchodný riaditeľ, od roku 2006 je riaditeľom vo firme Vaillant Group Slovakia s.r.o. so zameraním na vykurovaciu techniku značiek Vaillant a Protherm.

 

Ing. Ján Babinský

Narodil som sa v Bratislave v roku 1986. Po vyštudovaní Stavebnej fakulty STU na katedre TZB som sa zamestnal v spoločnosti Hoval na pozícii obchodný zástupca pre západné Slovensko. Následne som bol zodpovedný za divíziu vzduchotechniky pre Slovensko a Českú republiku. Dnes zastupujem pozíciu konateľa spoločnosti. Som ženatý a mám dve deti

 Ing. Peter Kuliaček, projektový manažér

Po štúdiu na vysokej škole pracoval ako projektant UK  a neskôr vo firme Viessmann na pozícii obchodno-technického poradcu. Vedie divíziu alternatívnych zdrojov pre alternatívne zdroje, ktorá sa  venuje problematike tepelných čerpadiel, solárnej termike, solárnej fotovoltaike a rekuperácii.

Ing. Adam Brestovský

Vzdelanie: 1999-2006 STU Bratislava – katedra TZB – odbor vykurovanie
2006 – 2008 – projekčná firma Fabian-Vaňko s.r.o.
2008 - 2011 – technik / projektant v strojárskej/zámočnickej firme RUDOS s.r.o.
2011 – realizátor vo firme PROKLIMA s.r.o.
2011 – 2020 – technická podpora vo firme STIEBEL ELTRON
Od 2020 – obchodno-technický zástupca pre značku Vaillant vo firme Vaillant Group Slovakia, špecialista na tepelné čerpadlá
Tepelným čerpadlám a problematike sa venujem viac ako 11 rokov.

 

Ing.  Jaroslav Rehuš

Vyštudoval Stredné odborné učilište pri VÚMA v Novom Meste nad Váhom odbor mechanik elektronik (1985-1989). Vysokú školu STU MTF v Trnave dokončil popri zamestnaní (2003 – 2008) v odbore Výrobné zariadenia a systémy. Od roku 1995 nastúpil do firmy Protherm ako servisný technik plynových kotlov neskôr ako technická podpora vykurovacích zariadení Protherm pre všetky východné trhy. Od roku 2013 pracuje vo firme Vaillant Group Slovakia na pozícii obchodno-technický zástupca a špecialista na tepelné čerpadlá. Náplňou práce je prevažne technická podpora pri návrhu a inštalácii tepelných čerpadiel Vaillant.

Jozef Vendégh

V spoločnosti FIVING, s.r.o pracujem od roku 1999, kde som začínal ako montážny pracovník. V priebehu rokov som v spoločnosti prechádzal postupne oddeleniami servisu, najskôr ako servisný technik, potom vedúci servisu, nasledoval úsek technickej prípravy výroby, kde som pôsobil ako konštruktér MaR, nasledoval post vedúcehu strediska technickej prípravy. Od roku 2019 bolo moje pôsobenie na pozícii zástupcu generálneho riaditeľa a od roku 2020 zastávam post generálneho riaditeľa.

Peter Behúl, MBA

Managing director spol. CLIMAPORT

Managing director v spol. CLIMAPORT Nitra. Obchodným a technickým aktivitám v oblasti chladenia sa venuje už 25 rokov. Spoločnosť CLIMAPORT sa 10 rokov zaoberá technológiami výroby chladu, tepla a rekuperácie energie. Zabezpečuje dodávku, inštaláciu a servis HVAC zariadení značiek CARRIER, ALFA LAVAL a SAMSUNG.

 

   

Róbert Košťál, BSBA

Obchodný riaditeľ ait-slovensko s.r.o.

Po absolvovaní štúdia podnikového manažmentu riadilo viacero obchodných tímov v rôznych nadnárodných spoločnostiach.

Posledné dva roky pôsobí ako obchodný riaditeľ pre slovenský trh u nemeckého výrobcu tepelných čerpadiel značiek alpha innotec a Novelan. Spoločnosť sa zároveň zaoberá distribúciou zariadení Samsung a RHOSS.

Ing. Juraj Kupčík

Obchodný riaditeľ spol. CLIMAPORT

Ing. Juraj Kupčík vyštudoval odbor Technika prostredia na Strojníckej fakulte Žilinskej Univerzity. Chladeniu sa venuje už 8 rokov, aktuálne pracuje ako obchodný riaditeľ v spol. CLIMAPORT Nitra.

Spoločnosť CLIMAPORT sa 10 rokov zaoberá technológiami výroby chladu, tepla a rekuperácie energie. Zabezpečuje dodávku, inštaláciu a servis HVAC zariadení značiek CARRIER, ALFA LAVAL a SAMSUNG.

Ing.  Martin Hanic

Dátum narodenia : 11. 1. 1984.  Vzdelanie:  1998 - 2002   - SPŠ Stavebná Trenčín a 2002 – 2007 – STU Stavebná Fakulta Bratislava – odbor TZB vetranie a klimatizácia

Od roku 2008 – Práca pre spoločnosť  CS-MTRADE SK s. r. o. – Oficiálny distribútor tepelných čerpadiel a klimatizácií Mitsubishi Electric. Práca na pozícií obchodno-technického manažéra so špecializáciou na tepelné čerpadlá vzduch-voda

Ing. Juraj Švingál ml.

technicko - obchodný riaditeľ

Absolvent Technickej univerzity v Bratislave, kde získal v roku 2008 na Strojníckej fakulte titul inžinier v študijnom odbore nízkopotenciálna energetika. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do firmy ABC Food Machinery spol. s r.o. Bratislava na pozíciu technicko - obchodného riaditeľa.

Ing. Alexej Hyža

Po absolvovaní Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2001) začal pracovať v spoločnosti S-komplex ako obchodno-technický zástupca pre zariadenia výrobcu CIAT. V roku 2003 spolu s kolegami zakladá spoločnosť KVT spol. s r.o. kde pôsobí ako konateľ. Spoločnosť KVT sa postupne transformuje z obchodno servisnej spoločnosti na poskytovateľa komplexných riešení v oblasti TZB, hlavne zdrojov tepla a chladu na báze tepelných čerpadiel. V roku 2019 dochádza k zmene vlastníckej štruktúry a spoločnosť KVT (VSE Solutions s.r.o.) sa stáva 100% dcérkou spoločnosťou VSE a.s. Tu pracuje na pozícii špecialistu energetických riešení a jeho primárnou náplňou je technická podpora pre zariadenia spoločnosti CIAT a tvorba konceptov zdrojov tepla a chladu.

Ing.  Pavol Cagala

Dátum narodenia : 23.11.1965 

Vzdelanie:  

 • 1980 - 1984   - Gymnázium Nové mesto nad Váhom 
 • 1984 – 1989  – SVŠT  Bratislava – odbor elektrotechnika

Práca:

 • Od roku 1996 – Práca pre firmu Klimatech s.r.o  Pieštany
 • Od roku 2005 – Práca pre spoločnosť  CS-MTRADE SK s. r. o. – Oficiálny distribútor tepelných čerpadiel a klimatizácií Mitsubishi Electric. 
 • Práca na pozícií technicko-servisného manažéra

Daniel Izakovič

V energetike pracuje už 13 rokov vo firme  ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti sa venuje návrhu a optimalizácii energetických zdrojov tepla a chladu. Ako obchodno -technický riaditeľ sa zameriava na aplikácie plynových tepelných čerpadiel, plynových spaľovacích mikroturbín a kogeneračných fotovoltických  systémov. Praxou nadobudnuté odborné skúsenosti aplikuje  do úsporných opatrení  pri výkone činnosti energetického audítora. Cieľom  je budovať energetické zdroje s najnižšou potrebou primárnej energie.

Názov prednášky: Aplikácia plynových tepelných čerpadiel AISIN TOYOTA ako plnohodnotného obnoviteľného zdroja tepla, chladu a prípravy teplej vody.

Ing. Michal Kaľavský, PhD.

 Študoval na gymnázium v Krompachoch, v rokoch 2011-2016 bol študentom Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach, kde absolvoval zameranie Využívanie a ochrana zemských zdrojov, svoje nadobudnuté vedomosti úspešne obhájil diplomovou prácou s názvom „Návrh akumulátorov tepla s využitím kovovej peny“.

Po inžinierskom štúdiu pokračoval na doktorandskom štúdiu, tiež na Technickej univerzite v Košiciach, kde sa okrem pedagogickej činnosti, venoval aj vedeckej a publikačnej činnosti. Aj tu svoje vedomosti obhájil na výbornú s dizertačnou prácou „Štúdium energetických a fluidných procesov v priestorovo konfigurovaných penových štruktúrach pre využitie v oblasti OZE“.

Po štúdiách, od roku 2019, pracuje v STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., začínal ako Technická podpora, dnes je Vedúci technického oddelenia, kde má na starosti úkony od servisu zariadení až po projektovanie veľkých systémov zdroja tepla a chladu.

Ing. Matej Mikula

Absolvent Vysokej škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. V rokoch 2008 až 2010 procoval v spoločnosti AV GAST kde mal na starosti predaj gastro techniky. Od roku 2010 pracoval v spoločnosti Pan-Dur s.r.o kde zastával pozíciu salas managera pre oblasť strednej a východnej európy v tejto pozícii sa mu podarilo získať množstvo medzinárodných skúsenosti v oblasti chladiaresnkého a mraziarenského nábytku. O roku 2022 pracuje v spoločnoszti Daikin Slovensko kde má na starosti riešenia pre potravinárske a priemyselné chladenie

Ing. Vladimír Šoltés

Strojnícku fakultu na STU absolvoval v roku 1994. V rokoch 1995-2007 v ABC Klíma, s.r.o. pracoval ako projektový manager. K najväčším projektom ktoré riadil patrili nákupné centrum Aupark a a AB SPP. Kde bol inštalovaný jeden z prvých absorčných chladičov vody v SR. Od roku 2007 v DAIKIN Slovensko . pracoval ako projektový manager kde riadil Projekty ako Einsteinova Business center alebo Galvaniho Business Center VI. V súčasnosti pracuje ako produktový špecialista pre oblasť veľkých tepelných čerpadiel.

Ing. Majer Daniel

autorizovaný stavebný inžinier SKSI od r. 2008 - stavbyvedúci
r. 2005 ukončenie inžinierske štúdium STU Bratislava, odbor Ekonomika a riadenie stavebníctva
r. 2004 absolvovaná zahraničná stáž na francúzskej vysokej škole ENTPE - Lyon Fr.
Prax v stavebníctve - uskutočňovanie stavieb :
od r. 2005 - 2011 Sibamac a.s - hlavne projekty Wellness Patince, Chateau Amade Vrakuň, obytný komplex DNV, SZU Banská Bystrica
od r. 2011- 2015 Agim s.r.o - menšie stavebné projekty
od r. 2015 Darton s.r.o- stavebná činnosť
od r.2016 COM-KLIMA s.r.o - HVAC systémy - projekt manažér, od r. 2021 vedúci centrály Komárno

Ing. Juraj Švingál

Absolvent SVŠT Sjf v Bratislave, kde získal titul inžinier v študijnom odbore Technika prostredia. V roku 1992 založil firmu ABC Food Machinery spol. s r.o. , Bratislava, ktorá je jedinou slovenskou firmou pracujúcou vo vývoji a výrobe zariadení pracujúcich s chladivami na báze amoniaku R717 a jeho zmesi R723. Koncepcia firmy ponúka dlhodobé, flexibilné a komplexné služby od projektu, cez dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis, ako aj diaľkovú správu technológii.

 Ing. Jaroslav Široký

manažér predaja Nových systémov a zariadení HVAC

Po štúdiu na Strojníckej fakulte Žilinskej Univerzity , odbor Technika prostredia, pracoval v spoločnostiach Klimatech, Johnson Controls. V súčasnosti pracuje  vo firme TRANE Technologies na pozícii obchodno-technického zástupcu pre predaj systémov a zariadení pre chladenie, klimatizáciu a vykurovanie. Hlavnou náplňou je tvorba konceptov zdrojov tepla a chladu pre komerčných a priemyselných zákazníkov.

  Ľubomír Šardík

manažér predaja Nových systémov a zariadení HVAC

Ľubomír Šardík pracuje na pozícii Technical engineering support pre vzduchotechniku vo firme Hoval. Pred tým 6 rokov v odvetí domácej vzduchotechniky v spolupráci s mnoho firmami na Slovensku aj v zahraničí.