28. valné zhromaždenie Zväzu 25.3. v Expo Clube na Inchebe v Bratislave


Valné zhromaždenie a dni novej techniky 
Prezenčné valné zhromaždenie, aby sa práca Zväzu úspešne preklopila do roku 2022.
Na to je nutné odsúhlasenie dokumentov schválených predstavenstvom Zväzu, publikovaných v Správach č. 1 a 2/2021:
 

  • Kontrola uznesení z 27. valného zhromaždenia
  • Návrh uznesení z 28. valného zhromaždenia
  • Účet za rok 2021 a plán na rok 2022

 

Registrácia na valné zhromaždenie už prebieha
https://szchkt.org/a/conf/event_dates/58/show

 

Program video valného zhromaždenia:

Program valného zhromaždenia:

09.00 - 09.45      Registrácia v Expo Clube na Inchebe

09.45 - 10.00      Hospodárenie, uznesenia, ocenenia

10:00 - 10:20      Vystúpenia za ocenené práce:  Znižovanie chladiacej záťaže, Rekuperácia s TČ, prípravok na opravy EEV

10:20 - 10.30      Voľby do predstavenstva Zväzu

   

Panelová diskusia s členmi predstavenstva

10.30 - 10.40     MŽP: Zmeny v Nariadení o F plynoch

10.40 - 10.45     Vladimír Orovnický: Trendy v klimatizácii, chladení

10.45 - 10.50     Ladislav Nagy: Ekonomika servisu malé chladenie

10.50 - 10.55     Ivan Lobík: Ekonomika servisu stredné chladenie

10.55 - 11.00     Martin Ilenčík: Ekonomika veľké chladenie

11.00 - 11.05     Jozef Kováč: Trendy a ekonomika TČ

11.05 - 11.10     Peter Kuliaček: Podpora tepelných čerpadiel

11.10 - 10.15     Róbert Pállya: Ponuka vzdelávania

11:15 - 11:45     Diskusia, uznesenia, voľby a závery

Schvaľovanie dokumentov zverejnených v časopise Správy 2/2022 kontroly a návrhu uznesení, účtu za rok 2021 a plánu na rok 2022 a voľby do predstavenstva Zväzu