Porada ku operačným programom a zelenej domácnostiam v spoločnosti Fiving LM

Registrujte sa na poradu sa na 20.1.2022 na www.szchkt.org, kliknite na udalosti, tepelné čerpadlá a klimatizácia a registrujte sa. Získate informácie ku dotáciám tepelných čerpadiel v rámci operačných programov a programu zelená domácnostiam.

Naše firmy síce nie sú poberateľmi dotácií

Ale sú v kontakte s tými, ktorí sa rozhodujú o svojich energetických stratégiách, riešia problémy energetickej náročnosti budov, zabezpečenia vysokúčinnej kogeneračnej výroby tepla a elektriny, energetickej efektívnosti priemyselnej výroby a podobne. Súčasnosť je nabitá ponukou dotácií a na druhej strane chýbajú správne energetické stratégie, ktoré by vyústili do projektov. Tlak právnych noriem je značný a majitelia musia konať. Ak sa rozhodnú pre tepelné čerpadlá, chybu rozhodne neurobia.

Neváhajte sa a registrujte sa

Program porady 20. januára 2022:

  1. Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií nulové domy a TČ
  2. Zelená domácnostiam a operačné programy
  3. Kontroly energetickej efektívnosti klimatizácie a tepelných čerpadiel
  4. Obchodovanie s emisiami pre budovy a dopravu ETS 2
  5. Meranie rekuperačná jednotka v ekodizajne verzus tepelné čerpadlo vo Fiving LM

Ad.5 Pre objektívne posúdenie efektívnosti prevádzky rekuperačnej jednotky v ekodizajne a tepelného čerpadlaVzduch /vzduch máme vo výrobnom programe jednotky Vesna 3000 R a Vesna 3000 HP-C. Vonkajšími rozmermi identické jednotky s identickými EC ventilátormi, elektrickým  ohrevom a reguláciou. Vesna 3000 HP-C má rekuperátor s menšou účinnosťou ale vybavená tepelným čerpadlom s riadeným výkonom kompresora. Cieľom merania bolo zistiť koľko energie spotrebuje zariadenie na ohrev vzduchu v rozsahu  - 15oC do + 21 oC, merané na výstupe zo zariadenia. Pre čo najväčšiu objektivitu merania sme merali hodnoty v rozmedzí 35-45% vlhkosti vzduchu.