27. valné zhromaždenie Zväzu 26.3. formou video konferencie

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR súvisiace s vyhláseným núdzovým stavom  neobmedzujú zatiaľ výrobné, montážne, servisné činnosti. Treba však dodržať bezpečnosť pozrite www.szchkt.org oznamy.

Valné zhromaždenie a dni novej techniky elektronickým spôsobom
Vzhľadom na Covid semafor, predstavenstvo Zväzu uprednostnilo valné zhromaždenie formou videokonferencie s korešpondenčným hlasovaním, aby sa práca Zväzu úspešne preklopila do roku 2021.
Na to je nutné odsúhlasenie dokumentov schválených predstavenstvom Zväzu, publikovaných v Správach č. 1 a 2/2021:
 

  • Kontrola uznesení z 26. valného zhromaždenia
  • Návrh uznesení z 27. valného zhromaždenia
  • Účet za rok 2020 a plán na rok 2021

 

Registrácia na valné zhromaždenie už prebieha
https://szchkt.org/a/conf/event_dates/58/show

Vaše stanovisko najneskoršie do 27. marca 2021 vyjadríte:

  1. súhlasom,
  2. nesúhlasu s odôvodnením,
  3. zdržaním sa s uvedením pripomienok.

HLASUJTE KLIKNITE TU https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA

 

Program video valného zhromaždenia:

08.45 - 09.00      Prihláste sa, v pozvánke kliknite na 27. valné zhromaždenie SZCHKT 

09.00 - 09.20      Správy, hospodárenie, návrh uzneseníhlasovanie google.com

09:20 - 09.30      Kooptácia Ing. Petra Kuliačka do predstavenstva Zväzu

   

Panelová diskusia s členmi predstavenstva

09.20 - 09.30     Peter Tomlein: Revízia Nariadenia o F plynoch a súvisiace zmeny 

09.30 – 09.40    Vladimír Orovnický: Trendy a ekonomika v klimatizácii, chladení

09.40 - 09.50     Ladislav Nagy: Trendy a ekonomika servisu malého chladenia

09.50 - 10.00     Ivan Lobík: Trendy a ekonomika stredného chladenia

10.00 - 10.10     Martin Ilenčík: Trendy a ekonomika veľkého obchodného chladenia

10.10 - 10.20     Jozef Kováč: Trendy a ekonomika tepelných čerpadiel

10.20 - 10.30     Róbert Pállya: Ponuka vzdelávania školského, duálneho, rekvalifikácie

10:30 – 11:00    Diskusia a záver valného zhromaždenia

Schvaľovanie dokumentov zverejnených v časopise Správy 2/2021 kontroly a návrhu uznesení, účtu za rok 2020 a plánu na rok 2021 bude online na stránke google.com