Seminár veľké a malé tepelné čerpadlá

21. januára 2021 o 9:00hod online https://meet.google.com/xom-eivk-jtx

1.     Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií

2.     Zelená domácnostiam

3.     Operačné programy

4.     Nulové domy a TČ

Kontroly energetickej efektívnosti klimatizácie a tepelných čerpadiel 

Kto tvorí operačné programy?

Ich vykonávateľom je SIEA, tvoria sa však na Úrade vlády v spolupráci najmä s MH a s MŽP s cieľom zabezpečiť ekologickejšiu Európu. Najskôr sa tvorí partnerská dohoda medzi ÚV SR a EK. Potom sa vytvárajú tzv. monitorovacie výbory pripravujúce operačné programy, kde sa prizývajú Komory Zväzy, ... a nakoniec je to vyhlasovanie výziev.

Štát podporuje energeticky efektívne riešenia s využitím obnoviteľnej energie na základe energetického auditu podľa zákona 321/2014 § 13.

Pripojte sa, aby ste mali pre svojich zákazníkov, prijímateľov podpôr, potrebné informácie pre uplatnenie tepelných čerpadiel.