DNT po 26. valnom zhromaždení Zväzu 26.3. v ExpoClube

s nasledovným programom:

09.00-09.30           Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45-10.45           26. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

  1. Ladislav Nagy: Stav v zabezpečovaní chladív v servise. Ceny chladív.
  2. Ivan Lobík: Obchodné chladenie
  3. Vladimír Orovnický: Klimatizácia, vzdialené ovládanie a monitoring.
  4. Viktor Beláň: Servis veľkých zariadení
  5. Jozef Kováč: Tepelné čerpadlá
  6. Martin Ilenčík: Chladivá v obchodnom chladení
  7. Róbert Pallya: Ponuka na vzdelania na profesiu chladiara.

11.30-11.40           Pevná detekcia chladív, Ing. Miroslav Maťašovský, Danfoss, Z. Moravce

11.40-11.50           Pevná detekcia chladív Bacharach, Viktor Spevák, Daikin

11.50-12.00           Pevná detekcia Elreha, Ján Jankeje

11.30-11.40           Lisované spoje Conex, Lokring verzus spájkované

11.40-12.00           Diskusia a záver