26. valné zhromaždenie Zväzu 26.3. v ExpoClube je zrušené

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR súvisiace s vyhláseným núdzovým stavom uzatvárajú vybrané maloobchodné prevádzky, neobmedzujú zatiaľ výrobné, montážne, servisné činnosti. Treba však dodržať bezpečnosť
kliknite TU https://szchkt.org/a/docs/news/584
Všetky obmedzenia nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva:
kliknite TU https://www.korona.gov.sk/suhrn-opatreni-pocas-nudzoveho-stavu/

Valné zhromaždenie a dni novej techniky elektronickým spôsobom
Vzhľadom na štátne obmedzenia s cieľom zamedziť šíreniu sa coronavírusu Covid 19, predstavenstvo Zväzu uprednostnilo korešpondenčné valné zhromaždenie, aby sa práca Zväzu úspešne preklopila do roku 2020.
Na to je nutné odsúhlasenie dokumentov schválených predstavenstvom Zväzu, publikovaných v Správach č. 1 a 2/2020:
 

  • Kontrola uznesení z 25. valného zhromaždenia
  • Návrh uznesení z 26. valného zhromaždenia
  • Účet za rok 2019 a plán na rok 2020

Registrácia na valné zhromaždenie už prebieha
REGISTRUJTE SA TU 
 https://szchkt.org/a/conf/event_dates/53/show

Vaše stanovisko najneskoršie do 27. marca 2020 vyjadríte:

  1. súhlasom,
  2. nesúhlasu s odôvodnením,
  3. zdržaním sa s uvedením pripomienok.

HLASUJTE KLIKNITE TU https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA

 

Nasledovný programo je zrušený:

09.00 – 09.45     Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45 - 10.30      26. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

10.45 - 11.15      Novela zákona o F plynoch a súvisiace zmeny v nadväznosti na zákon o odpadoch

11.15 – 11.30     Ocenenia výrobkov, servisu, študentských prác

11.30 - 11.45      Nová technológia lisovaných spojov a pevná detekcia únikov

11.45 - 12.00     Panelová diskusia s členmi predstavenstva k vývoju a k taktike používania chladív

11.45 - 12.00     Panelová diskusia bez tepelných čerrpadiel to nepôjde, publikácia "Veľké tepelné čerpadlá"

12.00 – 13.00     Koktail: 26 valné zhromaždenie SZ CHKT

13.00                 Návšteva výstavy Rácioenergia a stánku Zväzu

09.00 - 13.30      Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

 

Používanie Leaklog-web

využívanie tabletov a mobilov

26.3.2020 na Rácioenergii

ExpoClub Incheba od 10.00 do 13.30

12.00 Panelová diskusia s členmi predstavenstva

Tepelné čerpadlo je alternatívou ku klasickému spôsobu výroby tepla (chladiace zariadenie nemá principiálne inú alternatívu) a preto energetické a ekonomické hodnotenie, ktoré rozhoduje o účelnosti jeho použitia sa musí realizovať v porovnaní s iným klasickým spôsobom výroby tepla. Tepelné čerpadlo je potom účelné použiť len v prípade, ak toto porovnanie vychádza priaznivo, pričom si je potrebné uvedomiť, že pre budúceho užívateľa je rozhodujúce, aby cena vyrábaného tepla bola menšia ako porovnávaného spôsobu jeho výroby. Priaznivé energetické hodnotenie uvedeného porovnania ešte nezaručuje ekonomickú efektívnosť, je len jedným z jej predpokladov.

Schopnosť tepelného čerpadla nielen vykurovať, ale aj chladiť ho dostala do centra energetickej únie tvorenej európskou komisiou.