Termíny

Registrácia

Registrácia: 1.6.2020 – 20.8.2020
Zľavnená registrácia do: 30.6.2020

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 20.9.2019 – 20.2.2020
Posudzovanie abstraktov končí: 20.2.2020
Vkladanie príspevkov končí: 10.4.2020
Posudzovanie príspevkov končí: 10.5.2020
Vkladanie opravených príspevkov končí: 10.5.2020
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 10.6.2020