24. valné zhromaždenie Zväzu 13.4. v ExpoClube na Inchebe

s nasledovným programom:

09.00 – 09.30     Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.30 - 10.45      24. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

10.45 - 11.00      Ocenenia Výrobkov

11.00 – 11.15     Ocenenia Servisu

11.15 – 11.30     Ocenenia Študentských prác

11.30 – 11.45     Ocenenia Študentských prác

11.45 - 12.00     Ocenenia osobností

12.00 - 13.30      Koktail - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT