Poďte s nami na Chillventu

     v spolupráci so SNOPK /AHK Vás

     srdečne pozývame na pracovnú cestu na veľtrh chladiacej a klimatizačnej techniky v Nürnbergu.

Vy viete, že s nami nestrácate čas a peniaze!

Prihlásiť a zaplatiť zvýhodnenú cenu môžete do 1.9.2016!

           Pocestujeme luxusným autobusom s DVD videom s nasledovným plánom cesty:

11.10.               23.30 hod. Odchod s pred budovy SKTC 106.

11.10.                    00.00 hod    Odchod z autobusového nádražia MN v Bratislave.

12.10                     09.00 hod    Príchod do Nürnbergu

                               09.00 hod    Návšteva výstavy Chillventa

                               19.30 hod    Ubytovanie v hoteli zur Post Velburg

                               20.00 hod    Spoločná večera

13.10.                    09.00 hod    Výstava Chillventa v Nürnbergu

                               13.30 hod    Odchod do Bratislavy

13.10.                    22.30 hod    Príchod do Bratislavy a Rovinky