Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 a Sekcie CHKT  pri SOPK, SPPK          

v spolupráci so Zväzom vedeckotechnických spoločností,

a Inchebou a.s. Bratislava organizujú

8.4. 2015

máme máme 23 rokovrokov

09.15 - 09.30            Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.30 - 11.30            22. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba. Chladivá, tlakové nádoby, spájkovanie, energetická efektívnosť, preventívny servis, kontroly úniku, elektronická evidencia, tlakové nádoby. Ocenenie najlepšej študentskej práce za rok 2015 v SR. Ocenenie výrobkov, technológií a servisu pre CHKT

09.15 - 13.30           Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

11.00 – 12.30          Seminár: Phase out, BOZP a ekodizajn

09.00 - 18.00            Rácioenergia´2016 medzinárodná výstava

                                    Navštívte stánok SZ CHKT Hala B1/211

     Diskusné fóra – „Ekodizajn, chladivá, BOZP a tepelné čerpadlá“

 

Usporiadame seminár 8. apríla od 11.00 s názvom:

Phase out, BOZP a ekodizajn

s cieľom informovať o právnych normách v pblasti chladív a výrobkov s chladivami

s nasledovným programom:

09.15 – 09.45           Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45 - 11.00            22. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

09.00 - 13.00            Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

11.00 – Ukončenie valného zhromaždenia a začiatok seminára :

11.00 –  Zákon č. 348/2015 Z.z. o F-plynoch a príprava novely vyhlášky

  Ing. Andrea Preisingerová, MŽP SR Bratislava

11.15 –  Ekodizajn a energetické štítky výrobkov s chladivami   

  Ing. Andrej Hrdlička, CECED Slovakia,. Bratislava

11.15 –  Alternatívne chladivá a ponuka na regeneráciu chladív   

  Miroslav Serečun, Linde s.r.o. Bratislava

11.25 – BOZP školenia na VTZ PZ a TZ organizované Zväzom

             Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZCHKT Rovinka

11.45 – Povinnosti pri uvádzaní do prevádzky a v prevádzke podľa legislatívy BOZP

               Ing. Milan Ondrejmiška, Zlaté Moravce

12.00  - Diskusia

12.30  – Záver seminára, prehliadka výstavy