Pozývame Vás na

valné zhromaždenie Zväzu

27.3. 2015 o 9.15 v ExpoClube na Inchebe v Bratislave

09.15 - 09.30            Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, videá, občerstvenie

09.30 - 11.30            21. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

                                    Chladivá, tlakové nádoby, spájkovanie, energetická efektívnosť

                                    Preventívny servis, kontroly úniku, elektronická evidencia, tlakové nádoby

                                    Ocenenie najlepšej študentskej práce za rok 2014 v SR

                                    Ocenenie výrobkov, technológií a servisu pre CHKT

09.15 - 13.30            Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

11.00 – 12.30           Seminár: Phase out, alternatívy a BOZP s HFC chladivami

09.00 - 18.00            Rácioenergia´2015 medzinárodná výstava

                                    Navštívte stánok SZ CHKT Hala B1/116

    Diskusné fóra – „Ekodizajn, chladivá, BOZP a tepelné čerpadlá“

 

Usporiadame seminár 27. marca od 11.00 s názvom:

Phase out, alternatívy a BOZP s HFC chladivami

s cieľom informovať o súčasnosti a perspektíve s chladivami

s nasledovným programom:

09.15 – 09.45           Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, videá občerstvenie

09.45 - 11.00            21. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

09.00 - 13.00            Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

11.00 –  Ukončenie valného zhromaždenia a začiatok seminára :

11.00  –  Príprava novely zákona o F plynoch   

     Ing. Andrea Preisingerová, MŽP SR Bratislava

11.15  –  Alternatívne chladivá a ponuka na regeneráciu chladív   

     Miroslav Serečun, Linde s.r.o. Bratislava

11.30   BOZP legislatíva – súčasný stav z pohľadu HFC chladív

                 Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZCHKT Rovinka

11.45  – Povinnosti pri uvádzaní do prevádzky a v prevádzke podľa legislatívy BOZP

Ing. Ľubomír Maník, Ing. Ján Perejda, Mraztech, Prešov, Nové Mesto n/V

12.00  - Diskusia

12.30  – Záver seminára, prehliadka výstavy