Pripravili sme cestu na Chillventu

v spolupráci so SNOPK /AHK Vás

srdečne pozývame na pracovnú cestu na veľtrh chladiacej a klimatizačnej techniky v Nürnbergu.

Vy viete, že s nami nestrácate čas a peniaze! 

Prihlásiť a zaplatiť zvýhodnenú cenu môžete do 20.8.2014!

Pocestujeme luxusným autobusom s DVD videom s nasledovným plánom cesty:

14.10.      23.00 hod. Odchod s pred budovy SKTC 106, sídla SZCHKT v Rovinke

14.10.      23.30 hod               Odchod z autobusového nádražia MN v Bratislave.

15.10       09.00 hod               Príchod do Nürnbergu

                09.00 hod               Návšteva výstavy Chillventa

                19.00 hod               Ubytovanie v hoteli zur Post Velburg

                19.30 hod               Spoločná večera

16.10.      09.00 hod               Výstava Chillventa v Nürnbergu

                13.30 hod               Odchod do Bratislavy

16.10.      22.30 hod               Príchod do Bratislavy a Rovinky