Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 a Sekcie CHKT  pri SOPK, SPPK          

v spolupráci so Zväzom vedeckotechnických spoločností,

a Inchebou a.s. Bratislava organizujú

28.3. 2014

máme 21 rokov

09.15 - 10.00            Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

10.00 - 11.30            20. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

                                 Chladivá, tlakové nádoby, spájkovanie, energetická efektívnosť

                                 Preventívny servis, kontroly úniku, elektronická evidencia, tlakové nádoby

                                 Ocenenie najlepšej študentskej práce za rok 2013 v SR

                                 Ocenenie výrobkov, technológií a servisu pre CHKT

09.15 - 13.30            Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

11.30 – 13.30           Seminár: „Trendy v chladivách vyžadujú nové technické riešenia“

09.00 - 18.00            Rácioenergia´2014 medzinárodná výstava klimatizačnej techniky

                                 Navštívte stánok SZ CHKT Hala B1

Diskusné fóra – „Ekodizajn, chladivá a tepelné čerpadlá“

 

Usporiadame seminár 28. marca od 11.30 s názvom:

Trendy v chladivách vyžadujú nové technické riešenia

s cieľomukázať na nové právne normy

s nasledovným programom:

09.15 – 09.45           Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45 - 11.30            20. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

09.00 - 13.00            Občerstvenie - výstava náradia a ekologických výrobkov SZ CHKT

11.30 – Ukončenie valného zhromaždenia a začiatok seminára s predbežným programom

11.30 –  Trendy v chladivách  

  Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. SZCHKT Rovinka

11.45 –  Nové Nariadenie o F plynoch   

  Ing. Andrea Preisingerová, MŽP SR Bratislava

12.00Technické riešenia s CO2 chladivom

     Ing. Marián Čalfa, Košice

12.45 – Technické riešenia s chladivom R32

Ing. Vladimír Orovnický, Ing. Martin Durian

12.30  - Diskusia  

13.00     – Záver seminára, prehliadka výstavy