Servisná konferencia Kompresory a chladiace okruhy

Zámok Smolenice, Papiernička, Červený Kameň, 2.9.2013 - 4.9.2013

Harmonogram konferencie

Predbežný program

2.9.2013

15:00 - 18:00 Plenary Papers IIR Compressors (Papiernička Kinosála)

18:00 - 19:00 Večera (Papiernička)

19:00 - 22:00 Prehliadka hradu Červený kameň a spoločenský program v hradných pivniciach                    Ubytovanie na zámku Smolenice

3.9.2013

09:30 - 12:00 Servisná sekcia (Kongresová sála na zámku Smolenice)

Ladislav Nagy: Ekonomika servisu vo vzťahu ku zákonnym povinnostiam

Ivan Kaluža: Čistenie  chladiacich okruhov

Miroslav Serečun: Alternatívne a nové chladivá

Jozef Csanda: Chladivo CO2 na Slovensku

Ľubomír Maník: Požiadavky na chladiace okruhy s nebezpečnými chladivami

Milan Ondrejmiška: Servis obchodného chladenia

Richard Sebera: Servis stredného a veľkého chladenia

Diskusné fórum servisnej sekcie moderuje Ivan Kaluža

Firemné prezentácie:

Tomáš Elek: Alfaco Warenvertrieb GmbH

Marián Purgiňa: RK Slovakia

Jozef Pirohár: Pastorkalt a.s. Zlaté Moravce

12:30 - 14:00 Obed (Smolenice)

12.00 – 14.00 Školenie na Leaklog

14:00 - 15:30 Preukazovanie zhody a uvádzanie do prevádzky

Juraj Forgács: Preukazovanie zhody a uvádzanie do prevádzky

Peter Pribula: Povinnosti a skúsenosti s uvádzaním chladiacich okruhov do prevádzky

František Blažek: Najčastešie nedostatky pri uvádzaní chladiacich okruhov do prevádzky

Jozef Löffler: Správna prevádzková prax pri uvádzaní chladiacich okruhov do prevádzky

Ján Dutko:Remeselná a viazaná  živnosť na inštaláciu a opravy chladiacich zariadení 

Diskusiu moderuje Jozef Löffler, Juraj Forgács

16:00 - 17:30 Klimatizácia, elektrozariadenia, ekodizajn, elektroodpad

Bronislava Žemberová: Ekodizajn a energetické štítky výrobkov v právnych normách

Michal Galuška: Sezónne chladiace a vykurovacie faktory v klimatizácii

Jozef Löffler: Inšpekcie klimatizačných zariadení – skúsenosti z praxe

Peter Valent: Správna prevádzková prax s elektroodpadom z klimatizácií a TČ

Diskusiu moderuje Vladimír Orovnický

18:00 - 19:00 Spoločné foto a ochutnávka vína (Lúka a nádvorie zámku Smolenice)

19:00 - 22:00 Spoločenské stretnutie s rautom  a  programom k 20. výročiu Zväzu (Dolné nádvorie zámku Smolenice)

4.9.2013

08:30 - 10:00 Refrigerants with low GWP (Papiernička Kinosála)

09:00 - 12:00 Refrigerant Inventory and Leaklog (Konferenčná sála Papiernička)

12:30 - 14:00 Obed (Papiernička)