Účastníci

Zuzana Bačíková
Peter Berec
Lukáš Dzurek
Michal Gálik
Patrik Germanyi
Jiří Hejčík
Alexej Hyža, Ing.
Jan Jex
Vladimír Kubík
Karol Mestický, Ing.
Milan Obrk, Ing
Ondrej Podmaka, Janka Naďová
Erik Rajt
Peter Reiprich
Tibor Simon
Ladislav Šugár, Ing.
Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Dana Vitálošová